Thông tin tướng Akali

Akali mạnh hơn khi đối mặt với Vel'Koz

Cách khắc chế Akali

  • Akali vẫn có thể bị trúng bởi các kỹ năng tác động trên một vùng khi đang tàng hình trong Bom Khói.
  • Akali tương thích tốt với Sách Chiêu Hồn Mejai và Kiếm Của Hội Kín. Hãy xem chừng cô ta định mua đồ gì để có phương án đối phó thích hợp.
  • Hãy quay về căn cứ nếu máu còn thấp khi Akali sở hữu nhiều tích trữ chiêu cuối.