Thông tin tướng Galio

Galio mạnh hơn khi đối mặt với Brand

Cách khắc chế Galio

  • Tránh tấn công đồng minh của Galio khi chúng đang được bảo vệ bởi chiêu Ma Dơi Bảo Hộ, vì không những các đòn đánh của bạn sẽ bị yếu đi mà còn hồi máu lại cho Galio.
  • Đừng tụ tập lại khi Galio đang ở gần đó.
  • Ngắt quãng Galio khi hắn đang sử dụng chiêu Sự Báo Thù Của Durand sẽ giải phóng các đồng minh đang bị hắn khiêu khích.