Thông tin tướng Galio

Galio yếu hơn khi đối mặt với Talon

Cách khắc chế Galio

  • Galio đi chậm hơn khi đang vận Lá Chắn Durand.
  • Siêu Hùng Giáng Thế có thể bị ngắt trước khi Galio vút lên không.
  • Galio không thể lướt qua tường với Cú Đấm Công Lý.