Thông tin tướng Fizz

Fizz mạnh hơn khi đối mặt với Karthus

Cách khắc chế Fizz

  • Fizz trở nên cực kì nguy hiểm khi máu của bạn còn quá thấp – mỗi đòn đánh của Fizz sẽ gây thêm một lượng sát thương theo thời gian và tự động gia tăng theo số máu đang rút dần của bạn – Hãy chiến đấu với Fizz khi còn càng nhiều máu càng tốt.
  • Một cuộc giao tranh càng kéo dài thì càng có lợi cho Fizz – Đừng cố truy đuổi theo hắn quá mức trừ khi bạn đủ tự tin