Thông tin tướng Irelia

Irelia yếu hơn khi đối mặt với Darius

Cách khắc chế Irelia

  • Chú ý cộng dồn Ý Chí Ionia và giao tranh cùng Irelia khi nó tụt hết.
  • Các đợt lính khiến Irelia trở nên cơ động hơn nhiều, cẩn thận đó.
  • Đừng phí những chiêu quan trọng vào Vũ Điệu Thách Thức.