Thông tin tướng Ivern

Ivern yếu hơn khi đối mặt với Rengar

Cách khắc chế Ivern

  • Ivern luồn lách rất giỏi. Cẩn thận khi đuổi theo hắn quá xa.
  • Bụi cỏ của Ivern tồn tại khá lâu. Cẩn thận bị tập kích!
  • Cẩn thận khi giao chiến đơn độc với Ivern, Daisy luôn sẵn sàng giúp đỡ!