Thông tin tướng Ekko

Ekko yếu hơn khi đối mặt với Cho'Gath

Cách khắc chế Ekko

  • Ekko yếu hơn rõ rệt khi không có chiêu cuối. Để ý ảnh ảo của cậu ta để xác định xem Ekko đã hồi Đột Phá Thời Gian hay chưa.
  • Cần 3 giây để vùng làm choáng của Ekko hình thành. Để ý ảnh ảo hắn tạo ra khi dùng chiêu và cố gắng đoán vùng cầu đó được đặt ở đâu.
  • Chiều quay về của Dây Cót Thời Gian gây nhiều sát thương hơn chiều đi; hãy cố gắng né nó.