Thông tin tướng Rek'Sai

Rek'Sai yếu hơn khi đối mặt với Gangplank

Cách khắc chế Rek'Sai

  • Nếu bạn thấy một trong những đường hầm của Rek'Sai, hãy đứng ngay lên miệng hang để phá hủy nó.
  • Kĩ năng Ngồm Ngoàm Ngấu Nghiến của Rek'Sai được gia tăng sát thương khi mụ tích trữ Nộ. Do đó hãy cẩn thận khi ở quanh mụ khi thanh Nộ của mụ đã đạt mức tối đa.
  • Vị trí của bạn và đồng minh sẽ bị lộ ra nếu Rek'Sai đang ở quanh đấy, nhưng chỉ khi bạn di chuyển mà thôi.