Thông tin tướng Bard

Bard yếu hơn khi đối mặt với Teemo

Cách khắc chế Bard

  • Đối thủ của Bard cũng có thể chung vui cùng Hành Trình Kì Diệu, thế nên nếu bạn tin rằng chẳng có gì đe dọa ở lối ra, thì hãy vào cùng Bard.
  • Bạn có thể phá nát Điện An Lạc của Bard bằng cách dẫm lên chúng. Chớ để đồng đội của hắn chiếm lĩnh các ngôi điện mà không phải trả giá.
  • Chiêu cuối của Bard, Thiên Mệnh Khả Biến, tác động lên cả đồng đội, đối thủ, quái rừng, lẫn trụ. Thế nên đôi khi hãy chớ ngại ngần gì mà cứ nhảy thẳng vào để được hưởng lợi từ nó!