Thông tin tướng Ahri

Ahri yếu hơn khi đối mặt với Swain

Cách khắc chế Ahri

  • Khả năng sống sót của Ahri sẽ giảm đi nếu chiêu cuối Phi Hồ đang trong thời gian hồi.
  • Hãy nấp sau lính để tránh khỏi Hôn Gió dễ hơn, việc này sẽ giảm thiểu lượng sát thương Ahri có thể gây ra.