Thông tin tướng Ngộ Không

Ngộ Không yếu hơn khi đối mặt với Singed

Cách khắc chế Ngộ Không

["Avoid clumping up so that Wukong won't be able to use his ultimate to its full potential.<\/span>"]