Thông tin tướng Caitlyn

Caitlyn mạnh hơn khi đối mặt với Graves

Cách khắc chế Caitlyn

  • Nấp sau lưng lính đồng minh nếu Caitlyn chuẩn bị tung chiêu Bắn Xuyên Táo lên bạn (sát thương sẽ bị giảm thiểu dựa trên số mục tiêu đã trúng đòn).
  • Bạn có thể chặn hộ chiêu Bách Phát Bách Trúng cho một đồng minh nếu đứng trên đường bay của viên đạn.