Thông tin tướng Urgot

Urgot là đồng đội tốt của Alistar

Cách khắc chế Urgot

  • Chân càng cung cấp rất nhiều sát thương, chúng có hồi chiêu và chỉ khạc lửa khi hắn tấn công theo hướng của chân càng đó. Tránh bị khạc lửa trúng liên tiếp.
  • Urgot gây ra và hấp thụ một lượng lớn sát thương với Càn Quét, nhưng di chuyển chậm hơn.
  • Nếu dính Mũi Khoan Tử Thần, hãy làm mọi thứ để không bị tụt xuống dưới 25% máu tối đa cho đến khi hiệu ứng kết thúc.