Thông tin tướng Syndra

Syndra là đồng đội tốt của Sion

Cách khắc chế Syndra

  • Nhớ sớm sắm các đôi giày khi đối đầu với Syndra, do chúng sẽ giúp bạn tránh được các kĩ năng của cô ấy.
  • Hãy tấn công Syndra sau khi cô ấy đã sử dụng Quét Tan Kẻ Yếu, do chiêu đó có thời gian hồi lại khá lâu.
  • Khi được nâng đến cấp tối đa, các kĩ năng của Syndra sẽ có thêm hiệu ứng phụ và thay đổi hiệu ứng hình ảnh.