Thông tin tướng Blitzcrank

Blitzcrank mạnh hơn khi đối mặt với Caitlyn

Cách khắc chế Blitzcrank

  • Kĩ năng bẩm sinh Lá Chắn Năng Lượng của Blitzcrank sẽ tạo ra một lớp giáp, giúp bảo vệ bản thân khi hắn còn ít máu.
  • Hãy nấp đằng sau quân lính của bạn để tránh bị kéo bằng chiêu Bàn Tay Hỏa Tiễn. Bàn Tay Hỏa Tiễn của Blitzcrank chỉ kéo mục tiêu đầu tiên nó chạm phải.