Thông tin tướng Rammus

Rammus mạnh hơn khi đối mặt với Master Yi

Cách khắc chế Rammus

  • Hãy lưu tâm xem khi nào thì chiêu Thế Thủ kết thúc. Rammus có các chỉ số thấp hơn những tướng đỡ đòn thông thường.
  • Rammus thường hay tập trung lên giáp, do đó các sát thương phép tung lên hắn sẽ được hiệu quả rất cao khi hắn đang không kích hoạt Thế Thủ.