Thông tin tướng Poppy

Poppy mạnh hơn khi đối mặt với Malphite

Cách khắc chế Poppy

  • Mục tiêu của chiêu Miễn Trừ Ngoại Giao vẫn có thể gây vô hiệu hóa và sát thương lên Poppy. Đồng thời Poppy thường rất hung hãn khi kỹ năng được kích hoạt. Hãy trừng phạt cô ta vì đã chọn bạn làm mục tiêu.
  • Đánh nhau với Poppy trong rừng có thể trở nên khá nguy hiểm bởi kỹ năng Xung Phong. Hãy dụ cô ta ra nơi trống trải.