Thông tin tướng Orianna

Orianna yếu hơn khi đối mặt với Talon

Cách khắc chế Orianna

  • Orianna chỉ có thể tác động lên những khu vực có khối cầu. Hãy tận dụng điều này.
  • Cẩn thận khi khối cầu quay lại bên Orianna.