Thông tin tướng Master Yi

Master Yi yếu hơn khi đối mặt với Fiddlesticks

Cách khắc chế Master Yi

["Although Master Yi cannot be slowed during his ultimate, he can still be disabled.<\/span>"]