Thông tin tướng Maokai

Maokai yếu hơn khi đối mặt với Shaco

Cách khắc chế Maokai

  • Có thể tránh khỏi lũ Mầm Cây Non bằng cách chạy vào quân lính của bạn nếu bị nó truy đuổi. Bạn cũng có thể bỏ chúng lại phía sau nếu bạn chạy đủ nhanh.
  • Chiêu Bão Lá Thù Hận sẽ gây thêm sát thương nếu bạn tấn công Maokai hay đồng minh của hắn bên trong vùng hiệu lực. Hãy tránh ra xa khỏi vùng ảnh hưởng để khỏi trúng sát thương.
  • Maokai có thể tránh khỏi sát thương khi hắn đang sử dụng chiêu Bụi Cây Ma Thuật, thế nên đừng phí các phép của mình.