Thông tin tướng Malzahar

Malzahar yếu hơn khi đối mặt với Galio

Cách khắc chế Malzahar

  • Bọ Hư Không có thời gian tồn tại là 21 giây.
  • Tránh xa ra khỏi những quân lính đã bị trúng chiêu Ám Ảnh Kinh Hoàng. Bạn không biết khi nào chúng sẽ chết rồi có thể truyền hiệu ứng sang bạn.
  • Malzahar là một đối thủ khó nhằn khi đối đầu trực diện nếu hắn có chiêu cuối. Hãy bảo đảm bạn có đủ máu để sống sót sau chuỗi kết hợp chiêu của hắn.