Thông tin tướng Lux

Lux yếu hơn khi đối mặt với Talon

Cách khắc chế Lux

  • Lux có những khả năng ép góc khá mạnh. Hãy tản ra và tấn công từ những hướng khác nhau để tránh tình trạng bị cô ta dồn ép vào một khu vực nào đó.
  • Khi còn thấp máu, cẩn thận lưu ý để tránh chiêu Cầu Vồng Tối Thượng của Lux, một luồng sáng đỏ sẽ nhá lên trước khi chiêu gây sát thương, hãy cố tránh qua một bên nếu có thể.