Thông tin tướng Lucian

Lucian yếu hơn khi đối mặt với Tristana

Cách khắc chế Lucian

  • Lucian có khả năng bạo phát sát thương cực mạnh, nhưng khả năng gây sát thương bình thường của hắn cũng không đáng kể.
  • Lucian không thể thay đổi phương hướng của Thanh Trừng. Hãy lợi dụng điều này để tránh góc đạn bay ra.
  • Tia Sáng Xuyên Thấu không tăng cho Lucian thêm Tầm Đánh. Hắn vẫn cần phải có mục tiêu trong tầm bắn để nhắm theo đường thẳng. Hãy tránh Tia Sáng Xuyên Thấu bằng cách đoán hướng Lucian sắp chọn.