Thông tin tướng Lissandra

Lissandra mạnh hơn khi đối mặt với Akali

Cách khắc chế Lissandra

  • Cách tốt nhất để ngăn Lissandra khỏi di chuyển bằng Con Đường Băng Giá là buộc cô ta phải bị chôn chân trước khi cô ta tái kích hoạt kĩ năng.
  • Vòng Tròn Lạnh Giá của Lissandra ở những cấp đầu có thời gian hồi chiêu khá cao; hãy lao vào giao tranh khi kĩ năng còn đang trong thời gian hồi.
  • Mảnh Băng của Lissandra chỉ làm chậm đơn vị đầu tiên trúng phải, do đó hãy tiến tới gần Lissandra đằng sau các quân lính của mình để tránh bị làm chậm.