Thông tin tướng Leona

Leona yếu hơn khi đối mặt với Janna

Cách khắc chế Leona

  • Khi Leona kích hoạt chiêu Nhật Thực, bạn có ba giây để tránh xa ra khỏi cô ta trước khi cô ta gây sát thương.
  • Chỉ những mục tiêu ở trung tâm của kĩ năng Thái Dương Hạ San mới bị choáng, thế nên bạn có thể tránh được chiêu này nếu bạn đủ nhanh.