Thông tin tướng Lee Sin

Lee Sin yếu hơn khi đối mặt với Yorick

Cách khắc chế Lee Sin

["It's usually not worth chasing a Lee Sin because of how mobile his skills make him.<\/span>"]