Thông tin tướng LeBlanc

LeBlanc mạnh hơn khi đối mặt với Orianna

Cách khắc chế LeBlanc

  • Làm choáng hay câm lặng LeBlanc sẽ ngăn cô ta quay trở lại khởi điểm bằng chiêu Biến Ảnh.
  • Nấp sau lưng lính để cô ta không thể trói bạn bằng kĩ năng Sợi Xích Siêu Phàm.