Thông tin tướng Karthus

Karthus yếu hơn khi đối mặt với Orianna

Cách khắc chế Karthus

  • Karthus có thể dùng phép thoải mái trong một khoảng thời gian ngắn sau khi chết. Di chuyển ra xa khỏi xác của hắn để bảo đảm sự an toàn.
  • Nhớ lưu ý giữ cho số máu còn lại đủ để chịu đựng chiêu Khúc Gọi Hồn, ngay cả nếu bạn phải quay trở về căn cứ để hồi máu.