Thông tin tướng Alistar

Alistar yếu hơn khi đối mặt với Elise

Cách khắc chế Alistar

  • Alistar là một kẻ cực kỳ khó chịu và dai sức – thế nên hãy cân nhắc chuyển sang tiêu diệt những mục tiêu mỏng manh khác.
  • Hãy cẩn thận sự kết hợp chiêu Nghiền Nát-Bò Húc khi ở gần trụ của hắn.
  • Khi Alistar sử dụng chiêu cuối, tốt hơn là nên lùi lại và chờ hiệu ứng kết thúc rồi hãy tấn công hắn tiếp.