Thông tin tướng Irelia

Irelia mạnh hơn khi đối mặt với Riven

Cách khắc chế Irelia

  • Hãy cẩn thận kỹ năng Nhát Chém Cân Bằng của Irelia, do nó sẽ làm choáng nếu bạn có tỷ lệ % máu cao hơn cô ta.
  • Irelia có thể rút ngắn khoảng cách rất nhanh bằng cách sử dụng chiêu Đâm Kiếm trên các mục tiêu còn ít máu (nếu kỹ năng tiêu diệt được mục tiêu sẽ được hồi lại ngay).